02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏSİMİ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1065, Bakıxanov küç., 15
    Tel.:  (99412) 495 49 09, 494 88 76
    Fax:  (99412) 494 88 76
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu