24 iyun 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ"
 • AZ 1073, B. Ağayev küç., 100 А
  Tel.: (99412) 438 04 81
  Fax: (99412) 492 59 07
  Web: www.eco.gov.az
 • "ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ"
 • AZ 1016, Ü. Hacıbəyov küç., 40, ev. 9
  Tel.: (99412) 493 05 42, 493 93 10
  Fax: (99412) 493 94 72
 • "SƏNAYE VƏ ENERGETİKA NAZİRLİYİ"
 • AZ 1112, H. Zərdabi küç., 88
  Tel.: (99412) 431 80 12, 447 05 84
  Fax: (99412) 431 90 05
  E-mail: mfe@azdata.net
 • "KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ"
 • AZ 1000, ev. 7-ci mər.
  Tel.: (99412) 493 37 45, 493 93 31
  Fax: (99412) 493 08 84
  E-mail: agry@azerin.com
 • "RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI NAZİRLİYİ"
 • AZ 1000, Azərbaycan prosp., 33
  Tel.: (99412) 493 00 04, 498 58 38
  Fax: (99412) 498 79 12
  E-mail: info@mincom.gov.az
  Web: www.mincom.gov.az
 • "TƏHSİL NAZİRLİYİ"
 • AZ 1008, Xətai prosp., 49
  Tel.: (99412) 496 35 15, 496 33 11
  Fax: (99412) 496 34 83
  Web: www.min.edu.az
 • "MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ"
 • AZ 1073, Parlament prosp., 3
  Tel.: (99412) 439 41 89, 439 31 08
  Fax: (99412) 439 41 89
 • "MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİ"
 • AZ 1006, Parlament prosp., 2
  Tel.: (99412) 493 76 22
  Fax: (99412) 493 76 22
  E-mail: cpr@mns.gov.az
  Web: www.mns.gov.az
 • "GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ"
 • AZ 1072, Olimpi küç., 4
  Tel.: (99412) 465 64 42
  Fax: (99412) 465 64 38
  E-mail: mys@mys.gov.az
  Web: www.mys.gov.az
 • "MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ"
 • AZ 1000 , Hökumət Evi
  Tel.: (99412) 493 43 98, 492 05 92
  Fax: (99412) 493 56 05