16 aprel 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "QİYMƏTLİ KAĞIZLAR ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ"
 • AZ 1000, Bül-Bül prosp., 19
  Tel.: (99412) 493 50 58
  Fax: (99412) 498 25 59
  E-mail: info@scs.gov.az
  Web: www.scs.gov.az
 • "DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ"
 • AZ 1136, İnşaatçılar prosp.
  Tel.: (99412) 438 64 98, 438 93 76
  Fax: (99412) 438 24 42
  E-mail: sc@azstat.org
  Web: www.azstat.org
 • "DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİ"
 • AZ 1000, Ş. Mehtiyev küç., 93 а
  Tel.: (99412) 432 89 59
  Fax: (99412) 432 89 59
  E-mail: press@dtxk.gov.az
  Web: www.dtxk.gov.az
 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ DİASPORLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ"
 • AZ 1000, S. Vurğun küç., 24
  Tel.: (99412) 493 10 54, 498 49 73
  Fax: (99412) 498 61 87
  E-mail: info@diaspora.gov.az
  Web: www.diaspora.gov.az
 • "DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN"
 • AZ 1001, Ə. Cavad prosp., 12
  Tel.: (99412) 492 67 47
  Fax: (99412) 492 93 33
  E-mail: addk@azdata.net
  Web: www.addk.net