04 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ÖZBƏKİSTAN"
 
  • Şark Tonqi küç., 25
    Tel.:  (99871) 1736167
    Fax:  (99871) 173 26 58
    E-mail: sefir@tsk.sarkor.uz
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu