04 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"RUSİYA"
 
  • 103009, Leontievskiy prosp., 16
    Tel.:  (7095) 2294332, 2291649, 2295546, 2024572, 2292792
    Fax:  (7095) 2025072, 2024583, 2024572
    E-mail: azerirus@cnt.ru
    Web: www.azembassy.ru
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu