19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏRİMANOV RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1008, Xətai prosp., 5
    Tel.:  (99412) 496 05 70
    Fax:  (99412) 496 15 45
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu