20 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "EMBASSY OF INDIA"
 • AZ 1000, Oktay Kərimov küç., 31/39
  Tel.: (99412) 447 41 86, 441 60 53,
  441 60 44
  Fax: (99412) 447 25 72
  E-mail: eibaku@adanet.az
 • "COUNTERPART INTERNATIONAL"
 • AZ 1000, Murtuza Muxtarov küç., 7, m. 89
  Tel.: (99412) 492 12 31, 492 21 13
  Fax: (99412) 492 21 13
  E-mail: counter@counter.baku.az
 • "CHF-INTERNATIONAL"
 • AZ 1000, Bül-Bül prosp., 30, m. 26
  Tel.: (99412) 498 86 08, 493 03 97
  Fax: (99412) 493 48 72
  E-mail: office@chf.baku.az
  Web: www.chfhq.org
 • "ADP" AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK PARTİYASI
 • AZ 1008, Əliəşrəf Əlizadə küç., 13
  Tel.: (99412) 496 07 22, 496 18 61,
  496 96 19
  Моb.: (99450) 496 18 61, 496 96 19
  E-mail: adp2005@mail.ru,
  hasrat@mail.ru