20 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASI"
 • AZ 1000, Rəsul Rza küç., 3
  Tel.: (99412) 493 60 08
  Моb.: (99412) 493 60 08
  E-mail: office@cec.gov.az
  Web: www.cec.gov.az
 • "TƏLƏBƏ QƏBULU ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI"
 • AZ 1078, Ak. Həsən Əliyev küç., 17
  Tel.: (99412) 440 30 09
  Fax: (99412) 440 30 09
  E-mail: info@tgdk.gov.az
  Web: www.tqdk.gov.az
 • "ƏSİR VƏ İTKİN DÜŞMÜŞ, GİROV GÖTÜRÜLMÜŞ VƏTƏNDAŞLARLA ƏLAQƏDAR DÖVLƏT KOMİSSİYASI "
 • AZ 1000, Abonent qutusu № 12
  Tel.: (99412) 405 83 42
  Fax: (99412) 598 50 21
  E-mail: info@human.gov.az
  Web: www.human.gov.az