08 iyul 2020


AVTOMOBİLLƏR > Avtosalonlar > Avtomobillərin icarəsi > Rəsmi nümayyəndəliklər > Ehtiyyat hissələri > Avtoservislər > Yağlar & Qatqılar > Boyalar > Akkumulyator > Moto & Aqua Texnika > Naviqator

"AZAVTOSERVIS" MMC "ARAL"
 
 • AZ 1000, Badamdar şosesi, 5
  Tel.:  (99412) 417 94 94, 418 55 33, 502 52 62, 502 52 64
  Fax:  (99412) 502 50 62
  Моb.: (99450) 235 94 94
  E-mail: info@aas.az
  Web: www.aral.az
 Aral. Alles Super.l
Ənənə, keyfiyyət və xidmət haqqında tarix.

Aral- uzun illərdir ki Almaniyanın yanacaq doldurma məntəqələri bazarında keyfiyyət və qabaqcıllıq rəmzidir. Müəssisə 1898-ci ildə benzol, neft emalı sənayesinin əlavə məhsullarının satışı məqsədilə yaradılmışdır. 20-ci illərdə Aral alman bazarında yüksək keyiffətli məhsulların istehsalçısı kimi tanındı. Sonralar dünyada super-yanacağın birinci ixtiraçısı olaraq Aral ticarət nişanı alman bazarında qəbul olundu və öz rəqiblərini geridə qoydu. BUGÜN ALMAN ƏHALİSİNİN 98% ARAL TİCARƏT NİŞANINI TANIYIR. Bu tanınma dərəcəsinin rekordudur. «Göy zümrüd»- patentləşdirilmiş Aral Ticarət Nişanı hətta birinci baxışdan belə yaddaşlarda əks olunur. Aral Ticarət Nişanı illər keçdikdən sonra da yüksək keyfiyyət, innovasiya və xidmət rəmzi kimi yaddaşlarda əks olunub. Aral. Alles super.

Mühərrik ancaq benzinlə işləmir devizinə uyğun olaraq , 1929-cu ildən başlayaraq motor yağları istehsalat proqramının bir hissəsi olur. Artıq 1939-cu ildə dünyada ilk olaraq optimal qatılığı və dəyişən temperaturlar təsirində etibarlı sütrgülüyü təmin edən sintetik yağ- Aral Kowal istehsal olunmuşdur. 

1950-ci ildə BV-OEL və BV-OEL Spezial mühərrik yağları müasir yüksək effektiv məhsulların öndəmçiləri olub çünki hələ o zaman «struktur-mexaniki qorunma» yəni xüsusi aktiv maddələrin əlavə olunması istifadə olunurdu. Bu maddələr yağların turşulanmasının qocalmasına və sürtülən detalların korroziyasına həmçinin qatılığın temperaturdan asılılığı qrafikini yaxşılaşdırırdılar. Artıq o zamanlar mühərrik yağları bütün sezonlular kimi il boyu istifadə oluna bilərdilər.

Bugün elmin və sənayenin səyləri mühərrik yağlarının ehtiyyat resurslarının yüksəlməsinə, ekstremal istifadə şəraitində mühərrikin müdafiyə olunmasına, yağ dəyişmə intervallarının uzadılmasını təmin etməyə yönəlmişdir.

Avtomobil yağları sahəsində yeni formulu Aral Super Tronik 0W-40 istehsalı başlanmışdır. Bu yağ müasir mühərriklər üçün hətta uzun dəyişmə intervallarında belə yüksək təhlükəsizliyi təmin edir. Bundan əlavə bu məhsul həmçinin yatacağın düz ötürülməsi ilə təmin olunan minik avtomobillərin dizel mühərriklərinə tam uyğun gəlir. İstehsalat yağları sahəsində Aral Forcshung elmi-tədqiqat şöbəsi yağların ətraf mühitə uyğunluğunu və istehsalat proqramını üzrə təkmilləşdirmə işlərinə diqqətini yönəltmişdir.

Altıncı ildir ki, Aral və Brabus arasında əməkdaşlıq davam edir. Bu əməkdaşlığın uğurunu və məqsədlərin nail olunmasında proqressin qiymətləndirilməsinin tam zamanıdır.

Aral yağları ilkin yoxlama keçdikdən sonra da onlar hər zaman yeni texniki tələblərə cavab verməlidirlər. Konveyerdən düşən hər Brabus avtomobili istehsalçı tərəfindən tövsiyyə olunmuş mühərrik yağından başlayaraq transmissiya və əyləc mayelərinə qədər Aral malları ilə təchiz olunmuşdur 

Aral Super Tronik SAE 0W-40- elit sinfə aid olan tam sintetik mühərrik yağıdır. Onun imkanları çoxsaylı testlərdən o cümlədən fırlanan momenti 715Hm qədər olan güclü Brabus motorlarında yoxlanılmışdır.

Aral Super Tronic- hətta son dövrün yüksək texnoloji mühərriklərində belə yağ qatı mövkəmliyini və dəyişmə intervalında üstün keyfiyyətlərini göstərmişdir.

Aral Racing Brake Fluid- avtomobil sürəti 100km/s 1,8 çəkidən biraz az olan, 9,86 və 10,32 m/s2 arasında mənfi artım və əyləc yolu 36 m yaxın olan 15 uğurlu fövqaladə əyləclənmə təsiredici əyləclənmə xüsusiyyətləri göstərmişdir.

Belə bir əyləc sistemi üçün Brabus ancaq Aral Racing Brake Fluid istifadə etməyi tövsiyyə edir.

Bu yüksək texnoloji əyləc mayesi avtosport üçün istehsal olunmuşdur və sonradan Brabus ilə kooperasiayada təkmilləşdirilmişdir. Ən yüksək qaynama nöqtəsi 300 dür. Əyləc sisteminin işinin optimallaşdırılmasına dəstək olur.

Brabus tərəfindən istifadə olunmuş digər məhsullar:
-Aral transmissiya yağları
-Aral sürtgüləri
-Antifriz Aral Easy Freaze 
-Aral Super Plus yanacağı (benzin, 98 Octan) və Aral Super Diesel

Brabus sınaqlarında əldə olunmuş nəticələr Brabus və Aral arasında olan uğurlu əməkdaşlığın misalıdır.

Aral məhsulları Brabus mühəndisləri tərəfindən testləşdirilmiş və tövsiyyə olunmuşdur. Onlar Brabus avtomobillərinin yüksək texnoloji mühərrikləri və əyləc sistemlərinin tələblərinə tam cavab verir.

BRABUS ANCAQ ARAL MƏHSULLARINI İSTİFADƏ ETMƏYƏ TÖVSİYYƏ EDİR!

Boxum-Hamburq, 20 oktyabr 2006-Daimler Chrysler Prarisdən Pekinə kimi «E-class Experience» turnesində yanacaq və sürtgü materiallarını təchizatçı kimi Arala etibar etdi. 

21 okyabr 2006-cı ildə Parisdə start verildikdə iştirakçılar tərəfindən 17 noyabrda Pkində nəzərdə tutulmuş finişə 1400 km qət etməli idilər. Onlar 2 kontinent, 6 saat qurşağı və 9 ölkə, o cümlədən Almaniyadan keçməli idillər. 22 və 23 oktyabrda ekskort Baden-Baden, Ştutqart, Bayro, Berlin və Polşa ilə sərhəddə olan Oderdə-Frankfurt şəhərlərini keçdilər.

Aral yanacaq və sürtgü materialları birlikdə ideal kombinasiya vəhdər təşkil edir çünki Mercedes E320 CDİ avtomobillərinə tətbiq olunan Bluetec texnologiyalarını bütün tələblərinə cavab verir. ABŞ-da 2006-ci ilin payızında tətbiq olunmuş Bluetec texnologiyası dizel mühərriklərinin xüsusi təmizlikdə saxlayır və daha da çox azot oksidlərinin buraxılmasını təmin edir.

Aral yanacaqlarının digər üstünlüyü- aşağı temperaturlarda davamlılıqdır. Bu «qış» dizel yanacağı artıq neftemalı zavodlarında müəyyən yanacaq (prisadka) əlavə olunmuqla xüsusi reseptura ilə hazırlınmışdır. Bu növ yanacaq -20ºC dərəcəyə qədər mobilliyi təmin edir.

Aral Super Tronic 0W-40 yağı öz kefiyyət xüsusiyyətinə görə yanacaqla gözəl uyğunlaşır və həmçinin aşağı temperaturlarda belə axar qalır və öz funksiyalarını yerinə yetirir. O, optitmal sürtürlməyi təmn edir, mühərrikin artıq işlənməsinin qabağını alı r və mühərrikin işini ətraf mühitin qorunmasına olan müasir tələblərə uyğunlaşdırır.

Yağların SAE-ye uyğun olaraq bölünməsi

1911-ci ildə yaradılmış SAE (Society of Automotive Engineers- Avtomobil mühəndisləri Cəmiyyəti) yağların qatılığına görə bölünməsi sistemini yaradan ilk cəmiyyət olub. SAE J300 hər sürtgü materialı üçün qatılıq dərəcəsini müəyyən edir. SAE J300 motor yağlarnın 6 qış sinfi və 5 yay sinfindən ibarətdir. SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W qış sinfinə aid olunur, SAE 20,30,40,50,60 isə yay sinfinə.

Məsələn, SAE 40 (yay qatılığı sinfi). Rəqəm nə qədər yüksək olsa yağ qızdırıldıqda öz qatılığını daha çox saxlayacaq. Şəhər hərəkəti şəraitində və sport sürülmədə, həmçinin havanın yüksək temperaturunda, mühərrik yüksək dərəcəyə məruz qalır. Bu halda mühərrikin qorunması üçün yüksək temperaturda belə öz qatılıq dərəcəsini saxlayan yağdan istifadə etmək çox vacibdir. 

Mühərrik soyuq olduqda isə əksinə yağ qatılışmağa daha çox meylli olur. Bu halda isə yağın aşağı temperaturlarda belə mühərrikdən rahat keçmək, onun və onu işə salmaq üçün duru olmağı vacibdir. 

Soyuq qatılıq SAE-də «qatılığın qış dərəcəsi» kimi qeyd olunur.

Məsələn, SAE 10 W. Rəqəm qış qatılığının dərəcəsini bildirir və rəqəmdən sonra həmişə W hərfi durur (W-“winter” tərcümədə qış deməkdir). Rəqəm az olduqca yağ bir o qədər soyuq havada və mühərriki işə saldıqda öz axarlığını saxlayır. Monosezonlu yağlar iş temperaturları az fərqləndirdikdə (və yaxud xüsusi məsələr həll edilikdə) istifadə olunurlar.

Hər sezonlu yağlar isə eyni zamanda həm qış həm yay qatılıq dərəcəsi ilə qeyd olunur.

Məsələn,
SAE 10W40.
Burada 10- qatılığın qış dərəcəsi
40-qatılığın yay dərəcəsi

Aral Super Tronic SAE 0W-40
Tamailə sintetik olan elit klass mühərrik yağı yanacağın qənaət etmə potensialına malikdir. Öndə gedən avtomobil istehsalçılarının avtomobillərində istifadəsi mümkündür. VW 502 00 və 505 00 (1/97) normalar əsasındə dəyişdirmənin uzadılmamış intervalları üçün VW konserninin mühərrikləri üçün və VW 503 01 (9/99) normalar əsasında daha tələbkər Audi TT, S3, RS mühərrikləri üçün uzadılmış servis fasiləsilələri üçün hazırlanıb.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
• ACEA A3,B3,B4
• APİSJ/CF
• VW 502 00 və 505 00 (01/97), 503 01 (09/99)
• BMW Longlife – 0198
• MB 229.3 Listəsi (MB 229.1 listəsi də daxildir)
• Porsche

Aral Super Tronic G SAE 0W- 30
Tamamilə sintetik yüksək keyfiyyətli Mercedes–Benz və GM/Opel avtomobillərinin yeni benzin və dizel mühərrikləri üçün mühərrik yağı. Məhsulun formulu çevik servis intervallarında dəyişdirmənin müddətini uzadır və yağın işlənməsini azaldır, bunların hamısı istismarın xərcini azaldır. Longlife service-lə təchiz olunmuş və olunmamış avtomobillər üçün icazəsi var (Opel ECO Service Flex). Saab-9-3 Sport Sedan üçün göstərilib.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
• ACEA A3,B3,B4
• APİSJ/CF
• Vərəq MB 229.3 və 229.5
• Opel GM LL-A-025, Opel GM LL-B-025
• VW 502 00 VƏ 505 00 (01/97), 503 01 (09/99)

Aral Super Tronic Longlife II SAE 0W-30
Tamamilə sintetik olan elit klass mühərrik yağı. Xüsusi olaraq VW 503 00, 506 00 və 506 01 normalarına əsasən yaradılan Sürtkü materiallrarının istehsalat və hazırlama sahəsində ən son nailiyyətdir və ən çox dəyişdirmənin uzadılmış intervalları ilə VW/Audi VW (Audi 2000 ci il buraxılışından və Skoda 2001-ci il buraxılışından başlayaraq) konserlərin mühərriklərində (Longlife-service) bütün mühərriklərin konstruksiyalarında- misal üçün FSİ, TDİ və PD- benzin və dizel mühərriləri üçün istifadəsi üçün yararlıdır (istisnalara diqqət yetirmək lazımdır!). Çox endirilmiş aşağıdərəcəli qatılıq və azaldılmış yüksəkdərəcəli qatılıq (HTHS<3,5 mPa•s) yanacağın qənaet edilməsinə kömək edir və zərərli tullamaları azaldır. İstismarın istənilən şəraitində yağ qatı stabil olaraq qalır. VW mühərriklərinin konstruksiyalarının yeni konsepsiyası yağ dəyişdirmənin intervallarını 30000 km gədər (benzin mühərrikləri) və 50000km gədər (dizel mühərrikləri) uzadmağa və əlavə tökmədə minimum yağın işlənməsinə imkan verir.
VW konserninin 2000-ci ilin may ayına gədər buraxdıqı avtomobillərin mühərriklərində tətbiqi qadağandır.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
•VW 503 00, 506 00(05/99), 506 01(10/00)

Aral HighTronic SAE 5W-40
Aral-sintez xüsusi texnologiyası ilə hazırlınmış yüksəkefektli mühərrik yağı.
-yanacağın qənaəti;
-gözəl sabitliyə məxsusdur həmçinin yüksək hərarətdə belə;
-mühərrikin köhnəlməsinin qarşısını alır;
-soyuq start zamanı dərhal yağ qatının əmələ gəlməsini təmin edir.

Həm uzadılmış dəyişmə intervalı həm də az həcmli yağ istifadəsi olan mühərriklərdə vəsait ehtiyyatına malikdir.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-ACEA A3, B3, B4
-API SJ/CF
-MB 229.3 listəsi
-VW 502 00 və 505 00 (01/97)
-Porsche
-BMW Longlife-Öl 98
-Opel GM LL-B-025 

Aral BasicElastic SAE 15W-40, 20W-50
Hər bir fəsildə işlənən mineral mühərrik yağı, geniş spektorda 4–takt benzin və dizel minik maşınlarının mühərriklərində tətbiq olunur (turbodoldurmailə istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunubsa).
SAE 20W-50 suvaşqanlıqla versiyası uzaq məsəfələrə gedən və iqlimi isti olan ölkələr üçün nəzərdə tutlub.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
•APİ SH/CD

Aral Super Elastic SAE 10W-40
Aral Super Elastic Diesel SAE 10W-40

Müəyyən əlavələr olunmaqla mükəmləndirilmiş mineral əsasla hazırlanmış rahat axıcılıq qabiliyyəti olan universal mühərrik yağıdır.
Minik avtomobillərinin 4 taktlı benzin və dizel mühərriklərində istifadə olunmaq üçün tətbiq olunur.
-köhnəlmənin qarşısını alır;
-çökmələrin qarşısını alır.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-ACEA A2, B2
-API SJ/CF
-MB 229.1 listəsi
-VW 500 00 və 505 00 (01/97)
Aral Super Elastic Diesel SAE 10W-40 ancaq dizel yanacaqlarında istifadə edilmək üçün işlənib.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-ACEA B2
-API CF
-MB 229.1 listəsi
-VW 505 00 (01/97)

Aral MultiElastic SAE 15W-40, 20W-50
Aral MultiElastic Disesel SAE 15W-40

Yülsək keyfiyyətli mineral əsasla yüksəkefektiv əlavələr (prisadkaları) ilə optimal birləşdirilməsi Aral MultiElastic SAE 15W-40, 20W-50 yağının minik avtomobillərinin 4 taktlı benzin və dizel mühərriklərində istifadə olunmağa zəmin yaradır. 
-mühərrik etibarlı sürtülməyi;
-köhnəlmə və çökmələrdən müdafiə;
-mühərik detalarının yüksək dərəcəli təmizliyi.
Aral MultiElastic SAE 20W-50 yağı böyük qaçışı olan avtomobillərə və isti ölkələrə tövsiyyə olunub.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-ACEA A2, B2
-API SJ/CF
-MB 229.1 listəsi
-VW 501 01 və 505 00 (01/97)
Aral Super Elastic Diesel SAE 15W-40 və 20W-50 ancaq dizel yanacaqlarında istifadə edilmək üçün işlənib. 
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-ACEA B2
-API CF
-MB 229.1 listəsi
-VW 505 00 (01/97)

Aral Getriebeöl
HYP SAE 80W-90. 85W-140

Yüksəkkeyfiyyətli hipoid mineral yağı. Beynalxalq normaların tələblərini icra edir. Ağıryüklənmiş körpülər və sükan idarə mexanizmləri üçün.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
• APL GL.5
• MIL-L-2105/D
• Vərəq MB 235.0
• ZF TE-ML.01.05A.07A/12A
• Ford SQM 2C9002-AA

Transmission Yağ
Aral Getriebeöl ATF 22

Avtomotik qısa ötürlmə üçün yağ GM ATF spesifikasıyasına uyğundur. Avtomotik və mexanik qısa ötürülmələdə, hidravlik ilişmədə və sükan idarələnmənin sistemlərində istifadə olunur.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
• Vərəq MB 236.6
• ZF TE-ML 03, 04D, 09A, 11A, 14A
• Ford Mercon
• BMW

Aral Getriebeöl 
ATF 55 F-30589

Avtomat korobka üçün GM Dexron İİİ spesfikasiya normalarına uyğun yağ. GM-də lisenziya nömrəsi- F-30589. Avtomotik və mexanik korobkalarda, ilişmələrdə və sükan idarəetmə sistemlərində istifadə olunur
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
• Vərəq MB 236.6
• ZF TE-ML 03, 04D, 09B, 11B
• Ford Mercon
• BMW

Antifriz məhlulu
Aral Easy Freeze Extra 

Müasir benzin və dizel mühərriklərinin əksəriyyətinin soyutma sistemlərində istifadə olunan bütün illi yüksək keyfiyyətli antifriz məhluludur. Suyla qarışdırılmağa ehtiyac yoxdur, istifadəyə hazırdır.
Konsentrə olunmuş versiya- Antifriz Ekstra. Rəng-göy.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-VW/Audi/Skoda/Seat(Tip G11)
-2001-ci ilə qədər olan Opel model xətti
-Porsche
-Volvo
-Rover
-BMB
-Saab
-Ford ESDM-97B49-A
-ASTM D 4985? ASTM D 3306
-BMW
-MB 326.0 xətti
-MAN 324 NF tipii

Antifriz məhlulu
Aral EasyFreeze Silikatfrei

Alüminium istifadə olunan müasir mühərriklərin soyutma sistemləri üçün yüksəkkeyfiyyətli antifriz məhlulu. Tərkibində silikat yoxdur! Suyla qarışdırılmığa ehtiyac yoxdur, istifadəyə hazırdır.
Konsentrə olunmuş versiya- Antifriz Silikatfrei. Rəng-qırmızı.
Xüsusiyyətləri/İstifadələr
-VW/Audi/Skoda/Seat(Tip G12)
-MB 326.3 listəsi
-Ford WSS-M97B44-D
-2001-ci ildən olan Opel model xətti
-Renault
-ASTM D 4985, ASTM D 3306
-MAN 324 SNF tipi

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu