20 mart 2023


ПРОИЗВОДСТВО > Бумага > Отопительные оборудования > Машины и оборудования > Бутылки и тубы для упокования,из пластика > Асфальтные, бетонные и цементные заводы > Кондиционеры и холодильники > Заводы > Строительные материалы > Строительные компании > Кинематография > Металлургия > Производство мебели > Химическая промышленность > Электротехническое и электронное оборудование. > Энергетика > Табак и алкоголь > Средства защиты окружающей среды > Промышленное оборудование > Пищевая промышленность Пищевая промышленность и молочные продукты > Нефтяная промышленность > Напитки > Электричество > Текстильные принадлежности > Рыб и рыбопродукты > Спиртные крепкие напитки > Caнтехника > Генераторы

"GILAN Tekstil Parki"
 
 • AZ 1010, Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi 2.
  Tel.:  (99418) 654 52 80, 654 52 81
  Fax:  (99418) 654 52 82
  Моb.: (99450) 241 21 51
  E-mail: gilan@giltex.az
  Web: www.giltex.az
 

Giltex 2012-ci ildən Sumqayıt şəhərində fəaliyyətə başlayan Gilan Tekstil Parkı müəssisəsinin ticarət nişanıdır. Gilan Tekstil Parkında yüksək keyfiyyətli Azərbaycan pambığından dünya standartlarına cavab verən tekstil məhsulları istehsal edilməkdədir. Müəssisənin bazasında Toxuma fabriki, Boyama fabriki və Tikiş fabriki fəaliyyət göstərməkdədir. Hal-hazırda Gilan Tekstil Parkında müxtəlif növ parça, yataq dəstləri, yorğanlar, yastıqlar, habelə müxtəlif təyinatlı, oda və suya davamlı uniformalar, hərbi və xəstəxana geyimləri, xalatlar, otellər üçün dəsmallar istehsal edilməkdədir. İstehsalda insan sağlamliğına zərər verəcək heç bir kimyəvi maddələrdən istifadə edilmir. Bütün məhsullar Avropa standartlarina tam uyğundur.


Ссылка на эту страницу
Код ссылки на эту страницу