03 oktyabr 2022


SCIENCE & EDUCATION > Training and courses > Addition education > Higher education > Scientific investigations > Scientific institutions > Middle and edge education from the school > ABROAD EDUCATION

 • "The European Azerbaijan School"
 • AZ 1065, 7C, Hasan Majidov str, (7, Basti Bagirova str)
  Tel.: (99412) 539 89 36/ 37/ 38
  E-mail: info@eas.az
  Web: www.eas.az
 • “British School in Baku”
 • AZ 1072 Koroğlu Rəhimov küç.13
  Tel.: (99412) 465 80 86; *8086
  Моb.: (99455) 325 00 12
  Fax: (99412) 465 67 05
  E-mail: info@bsbinbaku@yahoo.com
  Web: www.bsb-edu.az
 • "BAKI TEXNİKİ KOLLECİ"
 • AZ 1000, Qara Qarayev ave.
  Tel.: (99412) 421 07 98, 423 68 92
 • "BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ"
 • AZ 1000, 51, Tabriz str.
  Tel.: (99412) 567 79 53, 566 79 32
 • "ANADOLU" LİTSEY
 • AZ 1014, A. Hгseynzadу str.
  Tel.: (99412) 498 83 36, 494 95 57
 • "AZƏRBAYCAN ALİ PEDAQOJİ KOLLECİ"
 • AZ 1000, 11, Inshaatchilar ave.
  Tel.: (99412) 438 51 81, 439 11 57
 • "H. ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİ"
 • AZ 1000, 18, Nahimov str.
  Tel.: (99412) 479 78 40
 • "AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MUSİQİ KOLLECİ"
 • AZ 1000, 8, Qorki str.
  Tel.: (99412) 495 20 68, 495 24 69