21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"DÖVLƏT STATİSTİKA KOMİTƏSİ"
 
  • AZ 1136, İnşaatçılar prosp.
    Tel.:  (99412) 438 64 98, 438 93 76
    Fax:  (99412) 438 24 42
    E-mail: sc@azstat.org
    Web: www.azstat.org
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu