27 sentyabr 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏRİMANOV RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1008, Xətai pr. , 9
    Tel.:  (99412) 496 08 25, 496 08 14
    Fax:  (99412) 496 08 06
    E-mail: narimanovih@azdata.net
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu