02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"YASAMAL RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1000, Tbilisi pr., 15
    Tel.:  (99412) 436 97 12
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu