02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SURAXANI RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1042, Suraxanı qəs., 4-cü Мədən, 1
    Tel.:  (99412) 420 48 37, 420 05 16
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu