26 sentyabr 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SABUNÇU RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1035, İlyas Aslanov küç., 12 А
    Tel.:  (99412) 426 06 51, 426 94 81
    Fax:  (99412) 450 31 11
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu