02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SƏBAİL RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1000, Neftçilər prosp., 59
    Tel.:  (99412) 492 97 29
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu