02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏRİMANOV RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1008, Xətai prosp., 5
    Tel.:  (99412) 496 05 70
    Fax:  (99412) 496 15 45
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu