02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"QARADAĞ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1063, Lökbətan qəs., S. Orucov küç., 15
    Tel.:  (99412) 445 25 52, 445 22 02
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu