02 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"BİNƏQƏDİ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1053, Binəqədi qəs., 3-cü Mədən küç.
    Tel.:  (99412) 449 50 06, 449 54 83
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu