04 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"LİVAN"
 
  • 90671, Jdeydel el Meyn, Burj Xammoud Xossoub center, Zona 7, küç. 2/ 120
    Tel.:  (9611) 482000, 492990
    Fax:  (9611) 498630
    E-mail: freka@dm.net.ib
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu