27 fevral 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"LİVAN"
 
  • 90671, Jdeydel el Meyn, Burj Xammoud Xossoub center, Zona 7, küç. 2/ 120
    Tel.:  (9611) 482000, 492990
    Fax:  (9611) 498630
    E-mail: freka@dm.net.ib
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu