27 fevral 2024


MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT > Kinoteatrlar > Konsert zalları > Sərgilər və qalеreyalar > Kitabxanalar > Muzeylər > Tədbir və bayramların təşkilatı > Teatrlar > Musiqi alətləri > Toxunmuş mallar

"RESPUBLİKA ELMİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KİTABXANASI"
 
  • AZ 1141, Mehdiyeva Şəfiyyə küç., 93а
    Tel.:  (99412) 432 30 05, 432 42 90
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu