02 fevral 2023


MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT > Musiqi alətləri > Teatrlar > Tədbir və bayramların təşkilatı > Muzeylər > Kitabxanalar > Sərgilər və qalеreyalar > Konsert zalları > Kinoteatrlar > Toxunmuş mallar

"RESPUBLİKA ELMİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KİTABXANASI"
 
  • AZ 1141, Mehdiyeva Şəfiyyə küç., 93а
    Tel.:  (99412) 432 30 05, 432 42 90
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu