31 mart 2023


Mülk və İnşaat > Asma və dartma tavanlar > Qaynaq materiallari > Alüminium və şüşə fasad, qapi-pəncərə, PVC > Təmir və dizayn > Xüsusi sistemlər > Tikinti şirkətləri > Tikinti materialları > Tikinti texnikası > Layihə nəzarəti > Hovuzlar, akvaparklar > Daşınmaz əmlakın icarəsi və alqı-satqısı > Liftlər > Tikinti avadanlıqları > Skylight sistemi, Qış baxçası > İsitmə - Soyutma və Ventilyasiya sistemləri

“GEOENGINERING”
 
 

 

Mühəndisi axtarış işləri obyektlərin tikinti, həmçinin, mühəndisi müdafiə tədbirlərinin layihə öncəsi və layihə, sanədləşməsinin əsaslandırılması üçün lazımı sənədlərin alınması məqsədilə tikinti layihələndirilən rayon və meydançaların mühəndisi-geoloji şəraitinin kompleks öyrənilməsini o cümlədən, relyefinin, geoloji quruluşunun, seysmotektonik, geomorfoloji, hidrogeoloji şəraitinin, həmçinin, süxurların tərkibinin, vəziyyətinin, xüsusiyyətlərinin və temperaturunun, təhlükəli geoloji proses və hadisələrin varlığının öyrənilməsini təmin etməlidir.

Layihələndirilən bina, qurğu və konstruksiyaların tikiləcəyi (quraşdırılacağı) sahələrin mühəndisi-geoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi, gələcəkdə özül rolunu oynayacaq süxurların möhkəmlik göstəricilərinin öyrənilməsi, sahədə ola biləcək sürüşmə zonalarının, karst boşluqlarının, palçıq vulkanı brekçiyalarının və s. tikintilərin dayanıqlılığına təsir göstərə biləcək anomal şəraitlərin aşkara çıxarılması məqsədilə GoeEngineering MMC tərəfindən topoqrafiya-geodeziya xidmətləri, mühəndisi-geoloji quyuların qazılması, süxur nümunələrinin götürülməsi (birqat, ikiqat, üçqat və “shelby tube” tipli nümunəgötürənlərlə, pozulmamış və şneklə strukturu pozulmuş), geotexniki (SPT, CPT, Ştamp sınağı, CBR, Vane test, Pressiometr sınağı, insite density test, İnklinometrlərin buraxılması), geofiziki (Downhole test, Crosshole test, MASW, MAM), hidrogeoloji (keçiriciliyin təyini ((standpipe piezometer, permobility)) su çəkmə, su vurma suların kimyəvi, bioloji, baktereoloji tərkibinin öyrənilməsi), tədqiqat işləri, götürülmüş nümunələr üzərində laboratoriya tədqiqatlarının aparılması, və s. beynəlxalq standartların tələbləri çərçivəsində müasir mühəndis-geologiyasının əsasını təşkil edən işlər yerinə yetirilir.


Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu