18 may 2024


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Təmizləmə > Avtomatlaşdırma sistemi > Xidmətlər toplusu > Barter > Ketrinq > Distribüterlik > Mətbəələr > Kadr agentlikləri > Menecment və konsaltinq > Tərcümə xidmətləri > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Mühafizə fəaliyyəti > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"SGS AZERI LTD"
 
  • AZ 1102, Tbilisi prosp., 3001
    Tel.:  (99412) 430 33 80, 430 33 81, 430 33 82, 430 33 84
    Fax:  (99412) 430 33 79
    E-mail: sgs.azeri@sgs.com
    Web: www.sgs.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu