14 iyun 2021


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Menecment və konsaltinq > Kadr agentlikləri > Mətbəələr > Distribüterlik > Ketrinq > Barter > Xidmətlər toplusu > Avtomatlaşdırma sistemi > Mühafizə fəaliyyəti > Tərcümə xidmətləri > Təmizləmə > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"BAKU CLEANING COMPANY"
 
  • АZ1029, Heydər Əliyev prosp 95, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi 7 - ci mərtəbə
    Tel.:  (99412) 567 00 00 daxili (403), 567 99 88
    Fax:  (99412) 567 99 88
    E-mail: office@bakuclean.az
    Web: www.bakuclean.az

Baku Cleaning Company MMC respublikamızın təmizlik bazarında yeni yaranmasına baxmayaraq qısa müddətdə özünə dayanıqlı və etibarlı mövqe tutmuş təmizlik şirkətinə çevrilmişdir. Şirkətin xidmət fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi,  beynəlxalq və Avropa tələbləri əsasında qurulmuşdur. Təmizlik şirkəti olaraq, Baku Cleaning Company MMC, şəhərimizdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu beynəlxalq və yerli şirkətlərin müxtəlif növ təmizlik işləri lahiyələrini uğurla və keyfiyyətlə təhvil vermişdir.


Beynəlxalq əlaqələrin qurulması, təmizlik xidmətini təmsil edən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq və keyfiyyət sertifikatlarının əldə edilməsi istiqamətində aparılan işlər şirkətin Avropa standartları səviyyəsində iş üslubunun formalaşması prosesinə öz müsbət təsirini verməkdədir.

 

 

Bakı Cleaning Company MMC təmizlik şirkəti 7 dekabr 2011-ci il tairixindən etibarən ISSA – The Worldwide Cleaning Industry Association (www.issa.com) rəsmi üzvü seçilmişdir. Bu assosiasiya 80 ildən artıq fəaliyyət göstərir və hal-hazırda özündə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 5900-dan çox təmizlik sahəsində tanınmış istehsalçı, distributor, kommunal xidmət və müxtəlif təmizlik xidmətlərini təklif edən şirkətləri özündə cəmləşdirir.

XİDMƏTLƏR:

 

                 GÜNDƏLİK TƏMİZLİK

·                      MƏRMƏRİN KRİSTALLAŞDIRILMASI (CİLALA-SI)

·                      PƏNCƏRƏLƏRİN YUYULMASI

·                      FASAD VƏ VİTRİNLƏRİN YUYULMASI

·                      DÜKKANLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      TƏMİRDƏN SONRA TƏMİZLİK

·                      RESTORANLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      TİCARƏT MEYDANÇALARININ TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      AVTO SALONUNUN KİMYƏVİ TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      XALÇA VƏ XALI ÖRTÜKLƏRİNİN KİMYƏVİ TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      MEBELLƏRİN KİMYƏVİ TƏMİZLƏNMƏSİ

·                      DÖŞƏMƏNİN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ CİLALA-SI


Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu