16 sentyabr 2021


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Menecment və konsaltinq > Kadr agentlikləri > Mətbəələr > Distribüterlik > Ketrinq > Barter > Xidmətlər toplusu > Avtomatlaşdırma sistemi > Mühafizə fəaliyyəti > Tərcümə xidmətləri > Təmizləmə > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

Headstart Consulting Company
 
 • AZ 1065, C.Cabbarlı, 44, Caspian plaza 1, 11-ci mər.
  Tel.:  (99412) 436 98 33, 436 98 34
  Fax:  (99412) 436 98 34
  Моb.: (99450) 235 29 40
  E-mail: office@headstart.az
  Web: www.headstart.az
 Mühasibat xidmətləri: 
Mühasibat uçotunun təşkili və icrası;
Əmək haqqının hesablaması;
Dövlət Vergi orqanlarına, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Dövlət Statistika Komitəsinə, Əmək və Məşğulluq Mərkəzinə aylıq, rüblük, illik hesabat və bəyannamələrin hazırlanması və təqdim edilməsi;
Mühasibat prosedurlarının və maliyyə hesabatlarının təkmilləşdirilməsi.
Agent tərəfindən göstərilən xidmətlər: 
Dövlət Vergi orqanları və digər rəsmi qurumlarla əlaqədə olacaq inzibati işçi qismində çıxış etmək;
Müştərilərin maraqlarını məhkəmədə və digər rəsmi qurumlarla təmsil etmək;
Qarşılıqlı şəkildə əlverişli borcun restrukturizasiya sxemlərini işləmək üçün kredit verənlər və debitorlarla qarşılıqlı əlaqə;
Dövlət miqrasiya xidməti ilə bağlı xarici vətəndaşlara məsləhətlərin verilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi;
İşləmək iznilə bağlı xarici vətəndaşlara məsləhətlərin verilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi;
Gömrük proseduraları ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;
Müştərilərin hüquqları və maraqlarının qorunub-saxlanması.
Biznesin qurulması və fəaliyyətin bitməsi: 
Yeni şirkətlərin qeydiyyatdan keçirilməsi;
Müxtəlif biznes sahələri üçün lisenziyaların əldə edilməsi;
Təkrar qeydiyyat;
Şirkət bağlanması.
Konsaltinq xidmətləri: 
Vergi Qanunvericiliyinə dair məsləhətlər;
Vergi Qanunvericiliyində dəyişikliklərin monitorinqi;
Adi və xüsusi vergi rejimlərinə malik şirkətlər üçün vergi strukturunun planlaşdırılması;
Vergi qənaəti strategiyalarına dair tövsiyələr;
Vergilərin planlaşdırma prosesinin təkmilləşdirilməsi;
Əmək Məcəlləsi üzrə məsləhətlər;
Mülki Məcəllə üzrə məsləhətlər;
Kapital qoyuluşu ilə bağlı layihələrə dair məsləhətlər;
Müqavilələr, sazişlər və digər hüquqi sənədlərin hazırlanması və yoxlanması;
Daim məlumatlı olmağın dəstəklənməsi.

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu