18 may 2024


MALLAR VƏ XİDMƏTLƏR > Təmizləmə > Avtomatlaşdırma sistemi > Xidmətlər toplusu > Barter > Ketrinq > Distribüterlik > Mətbəələr > Kadr agentlikləri > Menecment və konsaltinq > Tərcümə xidmətləri > Hüquq xidmətləri > Audit və mühasibat uçotu > Təhlükəsizlık sistemləri > Sertifikatlaşdırma > Reklam agentlikləri > Proqram təminatı > Mətbəə xidmətləri > Mühafizə fəaliyyəti > Ağıllı evlər və binalar > Ağıllı ev > Tikinti şirkətləri > Layihələrin Təşkili > Generatorlar > Qiymətləndirmə > Yaşıllaşdırma > Suvarma

"Transbroker" MMC
 
 «Transbroker» ASC şirkəti iyun 2006-cı ildən etibarən gömrük brokeri qismində fəaliyyətə başlamışdır. Şirkətimiz müştərilərə, yalnız gömrük ərazisində rəsmiləşdirmə deyil, həmçinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün lazım olan dövlət orqanlarının ijazələrinin tərtib edilməsində yardımı özündə birləşdirən gömrük-broker xidmətləri kompleksini təklif edir. 

Şirkətimiz Sizə gömrük rüsumlarını, həmçinin yüklərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı digər ödənişləri əvvəljədən hesablamaqda yardım göstərəjəkdir. «Transbroker» ASJ istənilən növ şirkət ilə, istənilən həjmli sifarişlərlə işləyir, biznez xidmətləri həyata keçirir (müştərilərə mütəxəssislərin göndərilməsi). 

Yükün çatdırılmasından əvvəl müştərilərimizin qabaqjadan məsləhət alması nəqliyyatın boş dayanmalarının və əlavə maliyyə xərjlərinin qarşısının alınmasında yardımçı olajaqdır. 

«Transbroker» ASJ müəssisəsinin fəaliyyətinin əsas məqsədi müştərilərə idxal-ixraj əməliyyatlarının aparılmasında yardımçı olmaqdır.

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu