18 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ALCATEL - LUCENT"
 
  • AZ 1065, C. Cabbarlı küç., 44, Caspian Plaza III, 4-cü mər.
    Tel.:  (99412) 437 29 20, 437 29 21, 437 29 22
    Fax:  (99412) 497 65 37
    Web: www.alcatel-lucent.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu