31 iyul 2021


Mülk və İnşaat > Asma və dartma tavanlar > Qaynaq materiallari > Alüminium və şüşə fasad, qapi-pəncərə, PVC > Təmir və dizayn > Xüsusi sistemlər > Tikinti şirkətləri > Tikinti materialları > Tikinti texnikası > Layihə nəzarəti > Hovuzlar, akvaparklar > Daşınmaz əmlakın icarəsi və alqı-satqısı > Liftlər > Tikinti avadanlıqları > Skylight sistemi, Qış baxçası > İsitmə - Soyutma və Ventilyasiya sistemləri

"KARTAŞ" şirkəti
 
  • AZ 1100, Binəqədi şosesi, 7
    Tel.:  (99412) 448 18 81, 447 15 18
    Fax:  (99412) 448 15 18
    E-mail: info@mrfix.az
    Web: www.mrfix.az

 2003-cü ildә qurulan vә sektorun ilklәrindәn olan Kartaş Ltd. şirkәti fәaliyyәtәbaşladığı dövrdәn keçәn müddәәrzindә mr.fix® markasıyla  sement vә epoksi (Ağac Saqqızı) әsaslı yapışdırıcılar, sement vә epoksi (Ağac Saqqızı) әsaslı dәrz dolğuları, sement әsaslı izolyasiya materialları, sement ve epoksi (Ağac Saqqızı)әsaslı tәmir ve montaj materialları,  beton qatqıları ve  istilik izolyasiya materiallarının istehsalı vә satışı ilә mәşğuldur.


       Davamlı olaraq texnoloji yeniliklәri izlәyәrәk hәyata keçirilәn Ar-Ge fәaliyyәtlәri ilә sektorun ehtiyaclarına cavab verәn yeni mәhsullar istehsal etmәkdәdir. Şirkәt olaraq keyfiyyәt siyasәti vә müştәri mәmnuniyyәti ön planda tutularaq istehsal edilәn bütün mәhsulları AZS sertifikatları vә Türk Standartları Enstitüsü tәrәfindәn İSO 9001- 2000 Keyfiyyәt İdarә etmә Sisteminin nәzarәti altında istehsal olunur. mr.fix® Keyfiyyәt Laboratoryamız  10/11/2006-cı ildә  Azәrbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent Üzrә Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn akreditasiya olunub. 

       mr.fix®, müştәrilәrindәn aldığı güc vә etibar ilә hәr zaman keyfiyyәtli mәhsulları xidmәtinizә vermәyә davam edәcәkdir.

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu