21 iyun 2024


MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT > Kinoteatrlar > Konsert zalları > Sərgilər və qalеreyalar > Kitabxanalar > Muzeylər > Tədbir və bayramların təşkilatı > Teatrlar > Musiqi alətləri > Toxunmuş mallar

 • Ali &Nino kitab evi - 1
 • Az.1000 H.Z tağıyev küç. 19
  Tel.: (99412) 493 04 12
  Web: www.alinino.az
 • "QORKIY ADINA KÖÇÜRÜLƏ BİLƏN KİTABXANA FONDU"
 • AZ 1000, Murtuza Muxtarova küç., 9
  Tel.: (99412) 492 43 67, 495 15 04
 • "MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA"
 • AZ 1143, Hüseyn Cavid prosp., 31
  Tel.: (99412) 438 60 17, 439 31 64
  Fax: (99412) 441 75 16
  E-mail: biblio_az@yahoo.com
  Web: www.biblio.az
 • "SƏİDZADƏ ADINA MƏRKƏZİ DÖVLƏT UŞAQ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, Bül-Bül prosp., 14/70
  Tel.: (99412) 493 43 15, 493 75 68
 • "SƏMƏD VURGUN ADINA MƏRKƏZİ KİTABXANA"
 • AZ 1000, Məhəmməd Hadi küç., 41а
  Tel.: (99412) 474 79 46
 • "CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASI"
 • AZ 1000, Nəriman Nərimanov prosp., 203
  Tel.: (99412) 438 02 47, 438 54 46,
  438 93 54, 438 57 57
 • "RESPUBLİKA ELMİ- TEXNİKİ KİTABXANASI"
 • AZ 1001, Aşıq Əli küç., 5
  Tel.: (99412) 564 52 45
  Fax: (99412) 564 52 41, 564 52 51
 • "RESPUBLİKA ELMİ– TEDRİS KİTABXANASI"
 • AZ 1000, Köroğlu Rəhimov küç., 874
 • "RESPUBLİKA ELMİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KİTABXANASI"
 • AZ 1141, Mehdiyeva Şəfiyyə küç., 93а
  Tel.: (99412) 432 30 05, 432 42 90
 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİVİNİN İŞLƏRİ”
 • AZ 1166, Ziya Bünyadov prosp., 3
  Tel.: (99412) 462 94 47, 462 97 56
  E-mail: marxiv@azintex.com
 • "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası"
 • AZ 1005, Nizami küç., 38
  Tel.: (99412) 493 30 77, 596 26 13,
  596 26 19
  Fax: (99412) 449 84 43
  E-mail: info@preslib.az
  Web: www.preslib.az
 • "AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RESPUBLİKASI TİBB ELMLƏRİ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, Neftçilər prosp., 77
  Tel.: (99412) 497 24 59
 • "KÖÇƏRLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UŞAQ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, Səməd Vurğun küç., 104
  Tel.: (99412) 495 39 34, 495 39 34,
  495 28 14
  Fax: (99412) 495 39 26
  E-mail: (99412)
  495
  39
  26
  Web: www.childlibbaku.aznet.org