20 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ"
 • AZ 1001, Hüsü Hacıyev küç., 7
  Tel.: (99412) 490 92 22
  Fax: (99412) 492 45 90
  Web: www.mia.gov.az
 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ"
 • AZ 1066, Lermontov küç., 68
  Tel.: (99412) 492 66 23
  Fax: (99412) 498 97 86
  E-mail: nk@cabmin.gov.az
  Web: www.cabmin.gov.az