01 fevral 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

 • "KUVEYT"
 • Əl-Kuveyt, Əl-Yarmuk küç., 1, blok 2/ 15
  Tel.: (965) 5355247
  Fax: (965) 5355246
  Web: www.azembvienna.at
 • "İNDONEZİYA"
 • 12210 JL., Mas Putih Blok D Persil 29 Grogol Utara Kebayoran Lama, jakarta Selatan
  Tel.: (6221) 5491939
  Fax: (6221) 5491745
  E-mail: office@azembvienna.at
 • "HİNDİSTAN"
 • 110057 Е-70, Vasant Marq, Vasant Vixar, Nyu Deli
  Tel.: (9111) 26152228
  Fax: (9111) 26152227
  E-mail: azembassy@touchtelindias.net
 • "YUNANISTAN"
 • 10673 Skoufa küç., 10, Коolonaki, Аfina
  Tel.: (30) 2103632721, 2107248236
  Fax: (30) 2103639087, 2107248237 az_emb_gr@yahoo.com
  Web: www.azembassy.gr