04 iyun 2020


CULTURE & ART > Musical instruments > Theatres > Ceremony and organization of the holidays > Museums > Libraries > Exhibition and gallery > Concert halls > Cinemas > Textile furnishings

 • "Museum History of Medicine"
 • AZ 1000, 18, Najafgulu Rafiyev str.
  Tel.: (99412) 490 13 73, 490 07 43
 • "NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİ"
 • AZ 1000, 53, Istiglaliyyat str.
  Tel.: (99412) 492 18 64, 492 74 03
 • "NƏRİMAN NƏRİMANOVUN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, 8, Istiqlaliyyat str.
  Tel.: (99412) 492 06 57
 • "MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİNİN FƏXRİ MUZEYİ"
 • AZ 1000, 19, Xagani str., apart. 19
  Tel.: (99412) 493 50 85
 • "BÜL-BÜLÜN FƏXRİ EV MUZEYİ"
 • AZ 1000, 15, Bul-Bul ave.
  Tel.: (99412) 493 56 97
 • "VAQİF MUSTAFAZADƏNİN FƏXRİ EV MUZEYİ"
 • AZ 1000, Vagif Mustafazade str., turn 4
  Tel.: (99412) 492 17 92
 • "ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMPLEKSİ” DÖVLƏT TARİXİ- MEMARLIQ MUZEYİ- QORUQ
 • AZ 1000, 46, Kichik-Gala str.
  Tel.: (99412) 492 83 04
  Fax: (99412) 492 83 04
  E-mail: shirvanshah@bakililar.az
 • ŞİRVANŞAHLAR SARAYI KOMLEKSİ
 • AZ 1000, 44-46, Kichik-Gala str.
  Tel.: (99412) 492 10 73
 • "HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ ADINA TƏBİİ- TARİXİ MUZEY"
 • AZ 1000, 3, Lermontov str.
  Tel.: (99412) 492 06 67
 • "Museum Uzeira Gadzhibejova's House"
 • AZ 1000, 67/69, Shamil Azizbeyov str.
  Tel.: (99412) 495 30 61, 495 25 34
 • "Museum Dzhalilila Mamedkulizade's House"
 • AZ 1000, 56, Suleyman Taghızade str.
  Tel.: (99412) 492 24 09
 • "AZƏRBAYCANIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİ DÖVLƏT MUZEYİ"
 • AZ 1000, 5, Rashid Behbutov str.
  Tel.: (99412) 498 59 72, 498 44 79
  Fax: (99412) 498 59 72
  E-mail: musculture@azdata.net
 • AZƏRBAYCAN “İSTİQLAL” MUZEYİ
 • AZ 1000, 123 a, Neftchiler ave.