23 iyul 2024


CULTURE & ART > Cinemas > Concert halls > Exhibition and gallery > Libraries > Museums > Ceremony and organization of the holidays > Theatres > Musical instruments > Textile furnishings

 • Ali &Nino kitab evi - 1
 • ,Az.1000 H.Z taghiyev str. 19
  Tel.: (99412) 493 04 12
  Web: www.alinino.az
 • "QORKIY ADINA KÖÇÜRÜLƏ BİLƏN KİTABXANA FONDU"
 • AZ 1000, 9, Murtuza Muxtarova str.
  Tel.: (99412) 492 43 67, 495 15 04
 • "MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA"
 • AZ 1143, 31, Huseyn Javid ave.
  Tel.: (99412) 438 60 17, 439 31 64
  Fax: (99412) 441 75 16
  E-mail: biblio_az@yahoo.com
  Web: www.biblio.az
 • "SƏİDZADƏ ADINA MƏRKƏZİ DÖVLƏT UŞAQ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, 14/70, Bul-Bul ave.
  Tel.: (99412) 493 43 15, 493 75 68
 • "SƏMƏD VURGUN ADINA MƏRKƏZİ KİTABXANA"
 • AZ 1000, 41 a, Mahammad Hadi str.
  Tel.: (99412) 474 79 46
 • "CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASI"
 • AZ 1000, 203, Nariman Narimanov ave.
  Tel.: (99412) 438 02 47, 438 54 46,
  438 93 54, 438 57 57
 • "RESPUBLİKA ELMİ- TEXNİKİ KİTABXANASI"
 • AZ 1001, 5, Ashig Ali str.
  Tel.: (99412) 564 52 45
  Fax: (99412) 564 52 41, 564 52 51
 • "RESPUBLİKA ELMİ– TEDRİS KİTABXANASI"
 • AZ 1000, 874, Koroghlu Rehimov str.
 • "RESPUBLİKA ELMİ KƏND TƏSƏRRÜFATI KİTABXANASI"
 • AZ 1141, 93 a, Mehdiyeva Shafiyya str.
  Tel.: (99412) 432 30 05, 432 42 90
 • "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ ARXİVİNİN İŞLƏRİ”
 • AZ 1166, 3, Ziya Bunyadov ave.
  Tel.: (99412) 462 94 47, 462 97 56
  E-mail: marxiv@azintex.com
 • "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası"
 • AZ 1005, 38, Nizami str.
  Tel.: (99412) 493 30 77, 596 26 13,
  596 26 19
  Fax: (99412) 449 84 43
  E-mail: info@preslib.az
  Web: www.preslib.az
 • "AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RESPUBLİKASI TİBB ELMLƏRİ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, 77, Neftchiler ave.
  Tel.: (99412) 497 24 59
 • "KÖÇƏRLİ ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UŞAQ KİTABXANASI"
 • AZ 1000, 104, Samed Vurghun str.
  Tel.: (99412) 495 39 34, 495 39 34,
  495 28 14
  Fax: (99412) 495 39 26
  E-mail: (99412)
  495
  39
  26
  Web: www.childlibbaku.aznet.org