08 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"EMBASSY OF INDIA"
 
  • AZ 1000, Oktay Kərimov küç., 31/39
    Tel.:  (99412) 447 41 86, 441 60 53, 441 60 44
    Fax:  (99412) 447 25 72
    E-mail: eibaku@adanet.az
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu