19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1073, B. Ağayev küç., 100 А
    Tel.:  (99412) 438 04 81
    Fax:  (99412) 492 59 07
    Web: www.eco.gov.az
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu