21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SƏNAYE VƏ ENERGETİKA NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1112, H. Zərdabi küç., 88
    Tel.:  (99412) 431 80 12, 447 05 84
    Fax:  (99412) 431 90 05
    E-mail: mfe@azdata.net
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu