02 aprel 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1000, ev. 7-ci mər.
    Tel.:  (99412) 493 37 45, 493 93 31
    Fax:  (99412) 493 08 84
    E-mail: agry@azerin.com
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu