03 oktyabr 2023


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"TƏHSİL NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1008, Xətai prosp., 49
    Tel.:  (99412) 496 35 15, 496 33 11
    Fax:  (99412) 496 34 83
    Web: www.min.edu.az
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu