23 iyul 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1073, Parlament prosp., 3
    Tel.:  (99412) 439 41 89, 439 31 08
    Fax:  (99412) 439 41 89
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu