21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ"
 
  • AZ 1000 , Hökumət Evi
    Tel.:  (99412) 493 43 98, 492 05 92
    Fax:  (99412) 493 56 05
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu