04 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"YASAMAL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1009, Cəfər Cabbarlı küç., 12
    Tel.:  (99412) 494 63 85, 494 73 58
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu