05 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SURAXANI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1042, Balandina küç., 42
    Tel.:  (99412) 420 49 85, 420 49 58
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu