04 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SABUNÇU RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1132, Fətəliyev küç., 56, Bakıxanov qəs
    Tel.:  (99412) 428 23 00, 428 41 44, 428 94 60
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu