04 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"SƏBAİL RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1004, Üzeyir Hacıbəyov küç., 30
    Tel.:  (99412) 493 10 55, 493 95 76
    Web: www.sabail-ih.gov.az
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu