21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏSİMİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1022, Səməd Vurğun küç., 112
    Tel.:  (99412) 440 73 51, 440 71 78
    Fax:  (99412) 498 07 33
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu