05 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏSİMİ RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1022, Səməd Vurğun küç., 112
    Tel.:  (99412) 440 73 51, 440 71 78
    Fax:  (99412) 498 07 33
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu