21 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"NƏRİMANOV RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1008, Xətai pr. , 9
    Tel.:  (99412) 496 08 25, 496 08 14
    Fax:  (99412) 496 08 06
    E-mail: narimanovih@azdata.net
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu