05 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ƏZİZBƏYOV RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1044, Telman küç. 4, Mərdəkan qəs.
    Tel.:  (99412) 454 24 77, 454 28 01
    Fax:  (99412) 454 84 00
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu