05 iyul 2020


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Nazirliklər > Komitələr > Komissiyalar > İcraedici (icra) hakimiyyət > Qanunverici hakimiyyət > Hərbi komissarlıqlar > İdarələr > Qeyrihökumət təşkilatları > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Səfirliklər > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"ABŞERON RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ"
 
  • AZ 1100, Rəsulzadə küç., 7, Xırdalan
    Tel.:  (99412) 442 40 00, 442 11 15
    Fax:  (99412) 442 10 70
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu