19 may 2024


TƏŞKİLATLAR VƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR > Səfirliklər > Siyasi partiyalar və təşkilatlar > Qeyrihökumət təşkilatları > İdarələr > Hərbi komissarlıqlar > Qanunverici hakimiyyət > İcraedici (icra) hakimiyyət > Komissiyalar > Komitələr > Nazirliklər > Notariat idarələri və VVAQ-lar > Xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəlikləri və şirkətləri

"XƏTAİ RAYON HƏRBİ KOMİSSARLIĞI"
 
  • AZ 1074, Matros küç., 45
    Tel.:  (99412) 496 84 61
 

Bu səhifənin daimi ünvanı
Bu səhifəyə keçid kodu